هواداری که با پرتاپ روغن موتور gatex به سمت بازیکنان دستگیر شد

در نتیجه، روان کننده های موتور مانند روغن موتور gatex  فعلی مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی (ICE) مسئول کاهش تلفات اصطکاک موتور و سایش تماس هستند.

بنابراین، تاثیر ویسکوزیته و پیری روغن موتور با توجه به حرکت خودروهای سواری از اهمیت بالایی برخوردار است. چندین روش برای مطالعه تغییرات ویسکوزیته روان کننده و تخریب روغن در طول زمان ارائه و در ادبیات باز مورد بحث قرار گرفت.

به عنوان مثال، یک روش جدید پیری مصنوعی مبتنی بر آزمایشگاه برای ارزیابی روغن موتور در خودروهای با سوخت زیستی توسط Besser و همکاران مورد مطالعه قرار گرفت.

آنها دریافتند که فرمولاسیون روغن تأثیر غالب بر پارامترهای معمولی روغن، مانند فرآیند اکسیداسیون و پیری دارد. Sikora و Miszczak  در گزارش خود نتایج تجربی را برای بررسی تغییر ویسکوزیته و روانکاری روغن موتور مورد استفاده در دو یدک کش بندری به نام HEROS در موتورهای Caterpillar CAT3516DITA در ساعات کاری مشابه ارائه کردند.

روغن استفاده شده محصول شرکت Fuchs Oil Corporation بوده که دارای مشخصات SAE 15W-40 می باشد. آنها ویسکوزیته را روی رئومتر Haake Mars III در محدوده دماهای بین اندازه گیری کردند.

10 تا 120 درجه سانتی گراد این نویسندگان نشان دادند که پیری روغن موتور تأثیر مهمی بر روانکاری و عملکرد سایش یاتاقان‌های ژورنال دارد. علاوه بر این، دام و همکاران.

بررسی کرد که چگونه تاریخ پیری روغن موتور در یک موتور بر سطوح انتشار آن تأثیر می گذارد.

یک موتور دیزل سنگین 12.7 لیتری در سلول آزمایش دینامومتر موتور بیش از 40 ساعت با استفاده از روغن موتور با نوع SAE 15W-40 آزمایش شد.

آنها دریافتند که پیری نفت تأثیر محدودی بر انتشار گاز و جرم و محتویات فلزی اگزوز دارد.

به طور مفصل، بدتر شدن خواص و رفتار روانکارها در حین سرویس، یک مشکل اساسی است، به ویژه در بخش وسایل نقلیه حمل و نقل، و تلاش قابل توجهی برای ارائه یک رویکرد یکپارچه وجود دارد.

پیش‌بینی‌های CFD که در اینجا گزارش شده‌اند، از نظر اصطکاک و حداقل ضخامت لایه، محبوب‌ترین و مفیدترین‌ها در تریبولوژی موتور هستند. نتایج آزمایشات یک موتور سیکلت تک سیلندر در طول زمان در محیط آزمایشگاه مورد بحث قرار می گیرد.

چگونگی پیری روغن موتور باعث تغییر در مقدار ویسکوزیته دینامیکی آن نیز به صورت تحلیلی ارائه شده است.

هدف این کار ابتدا ارزیابی تغییرات ویسکوزیته ناشی از کهنگی روغن موتور در زمان بهره برداری و انجام تحلیل عدم قطعیت مقادیر اندازه گیری شده و ثانیاً بررسی اثرات تغییرات ویسکوزیته است.

در عملکرد تریبولوژیکی یک رینگ پیستون. پیری در شرایط واقعی موتور انجام می شود. عملکرد تریبولوژیکی با توسعه یک مدل CFD با استفاده از نتایج در مسئله تریبولوژی حلقه پیستون شبیه‌سازی شده است.