سلستین در ایران در گینس ثبت شد

این نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: بخش قابل توجهی از این ماده معدنی بدون فرآوری به فروش می رسد و سلستین در ایران بیشتر در استان های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، قم و تهران قرار دارند.

جوکار خاطرنشان کرد: تعدادی از این معادن به دلیل مشکلات مالی در حال حاضر غیر فعال هستند.

سلستین به عنوان یک کانی خوش‌شکل، در سنگ‌های رسوبی در سراسر جهان وجود دارد. سلستین بی رنگ است اما ناخالصی های مختلف این ماده معدنی متبلور را با سایه های آبی ملایم، سفید، قرمز روشن، سبز یا قهوه ای به تصویر می کشد.

سلستین یکی از غنی ترین منابع استرانسیم است.

بر اساس برآوردهای فعلی ذخایر سلستین ایران 2 میلیون تن است که 75 تا 95 درصد آن را سولفات استرانسیم تشکیل می دهد
رسوبات عمده سلستیت در کمربند چین خوردگی زاگرس با کربنات دریایی ساحلی و رسوبات تبخیری است.

سلستین
Modified by CombineZP

سازندهای الیگومیوسن آسماری و میوسن پایینی گچساران همراه است.

 

در منطقه ابوالفرس کانی‌سازی سلستیت در اندام غربی تاقدیس بنگستان در کربنات‌های میوسن اولیه (قسمت میانی سازند آسماری) که زیر آن کربنات‌های دولومیتی بوردیگالی است، گسترش یافته است.

از پایین به بالا سه نوع اصلی کانی سازیرا می توان در منطقه مورد مطالعه متمایز کرد:  بافت لایه ناشی از جایگزینی سنگ آهک جلبکی با کانی های سلستیت با برخی از بخش هایی که بلورهای (ژئود) را در امتداد دیواره های حفره ها نشان می دهند.

وقوع سلستیت به صورت توده نامنظم بلورهای کوچک متصل به هم. و گره‌ها ، و  کانی‌سازی سلستیت مرتبط با رگه‌های شیب‌دار و پرکننده‌های شکستگی فضای باز، ناشی از فرآیندهای اپی ژنتیکی در مراحل آخر.

نکته قابل توجه این است که سنگ‌های کربناته میزبان کانه در یک محیط حفاظت شده بین جزر و مدی فوق جزر و مدی با شرایط فوق شور، مطابق با دیگر نهشته‌های سلستیت کمربند چین‌خورده زاگرس، نهشته شدند.

فراوانی ریتمیت های کریستالیزاسیون دیاژنتیکی ، کربنات و انیدریتاجزاء که توسط تجزیه و تحلیل طیف‌سنجی لیزری رامان تأیید شد ، مقادیر Sr/Ba بالا (میانگین؛ 8726.1) .

مقابل CaO (R2= 0.96) با همبستگی مثبت بین Ba در مقابل SrO (R2= 0.54) و SO3درمقابل SrO (R2= 0.98) نقش آب نمک های دیاژنتیکی با Sr بالا را در جایگزینی کربنات ها با کانی های سلستیت برجسته می کنند.

به نظر می رسد آغاز چین خوردگی فشاری در حین یا بلافاصله پس از رسوب سازند آسماری در سکوی کربناته در حاشیه حوضه روند شمال غربی در پیشولند کمربند کوهزایی زاگرس باشد.

منجر به رفلاکس به سمت بالا آب نمک های دیاژنتیکی با Sr بالا و کانی سازی سلستیت می شود.