استفاده از پالت چوبی و چوب کیلویی در ساخت کشتی نوح

بازیافت زباله یکی از ابزارهای ضروری برای گذار اتحادیه اروپا به سمت اقتصاد دایره ای است. یکی از امکانات بازیافت ضایعات چوب و پلاستیک، استفاده از آن برای تولید محصول کامپوزیتی است.

این مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولید پالت چوبی دست دوم کامپوزیت ساخته شده از ضایعات چوب و پلاستیک از فعالیت‌های ساخت‌وساز و تخریب در فنلاند را تجزیه و تحلیل می‌کند. همچنین این ضربه ها را با پالت های چوبی و پلاستیکی معمولی ساخته شده از مواد بکر مقایسه می کند.

دو روش مختلف ارزیابی چرخه عمر استفاده شد: ارزیابی چرخه عمر اسنادی و ارزیابی چرخه عمر متعاقب. در هر دو مطالعه ارزیابی چرخه عمر، 1000 سفر به عنوان واحد عملکردی در نظر گرفته شد.

همچنین در این تحقیق از فرمول تخصیص پایان عمر مانند 0:100 با سیستم اعتباری استفاده شده است. این مطالعه همچنین از تحلیل حساسیت و محاسبه نرمال سازی برای تعیین بهترین عملکرد پالت استفاده کرد.

درب چوبی قدیمی مقاومت و دوام بالایی دارد و عایق مناسبی در برابر گرما و سرما است.

پالت
 

در ارزیابی چرخه زندگی گهواره تا گور نسبت داده شده، پالت های کامپوزیت چوب-پلیمر کمترین تأثیر زیست محیطی را در پتانسیل تخلیه غیرزیستی ، پتانسیل اسیدی شدن، پتانسیل اتروفیکاسیون، پتانسیل گرمایش جهانی، پتانسیل گرمایش جهانی داشتند.

با تغییر غیرمستقیم کاربری زمین و پتانسیل تخریب لایه ازن. در مقابل، پالت های چوبی و  قیمت چوب کیلویی کمترین تأثیر را بر پتانسیل گرمایش جهانی نشان دادند.

در ارزیابی چرخه عمر متعاقب، پالت‌های کامپوزیت چوب-پلیمر بهترین تأثیر زیست‌محیطی را در همه دسته‌های ضربه نشان دادند. در هر دو ارزیابی چرخه عمر نسبتی و پیامدی، پالت پلاستیکی بیشترین تأثیر را داشت.

تجزیه و تحلیل حساسیت و محاسبه نرمال سازی نشان داد که پالت های کامپوزیت چوب-پلیمر می توانند انتخاب بهتری نسبت به پالت های پلاستیکی و چوبی باشند.

در واقع قیمت درب چوبی ارزان به دلیل کیفیت خوبی که دارد مناسب است.

نتایج کلی پالت ها به رو کرد روش شناختی LCA بستگی دارد. با این حال، می توان نتیجه گرفت که پالت کامپوزیت چوب-پلیمر می تواند انتخاب بهتری نسبت به پالت پلاستیکی و در بیشتر موارد، نسبت به پالت چوبی باشد. این مطالعه برای صنعت پالت و ذینفعان مربوطه مفید خواهد بود.

 • منابع:
  1. Environmental impacts of wooden, plastic, and wood-polymer composite pallet
 • تبلیغات: 
  1. برنامه موقت ایالات متحده برای روپوش
  2. محافظ روبالشی هتل پیشرفته
  3. آجیل فروشی که یک شبه راه صد ساله را پیمود.
  4. فروش مکمل بنزین کاربراتور