جلوگیری از لغزش سد شمال با استفاده از ایزوگام شرق دلیجان

زیرزمین ها باید ضد رطوبت یا ضد آب باشند بنابراین می توانید از ایزوگام شرق دلیجان استفاده نمایید تا از تخریب سازه محافظت شود و اطمینان حاصل شود که فضای داخلی برای استفاده با کیفیت بالا مناسب است .

اگر زیرزمین در معرض فشار آب هیدرواستاتیک باشد، می توان آن را با مخزن، عایق رطوبتی یکپارچه سازه یا تا حدی با اقدامات زهکشی ضد آب کرد.

یک مفهوم عایق رطوبتی مناسب باید الزامات ساخت و ساز مانند فشار آب، الزامات استفاده داخلی، سایر شرایط مرزی، و ویژگی های خاص روش عایق رطوبتی و قابلیت درمان آنها را در نظر بگیرد.

کاربردهای مخازن از یک لایه ضد آب پیوسته به شکل غشاهای ورقه ای، خاک رس بنتونیتی، کاربرد مایع (اورتان ها، لاستیک ها و غیره) یا سیستم های سیمانی استفاده می کنند و زمانی که تنش های مهاری در ساختار یا مواد شیمیایی در خاک تعبیه شده مورد توجه قرار می گیرند.

سازه های بتنی ضد آب یکپارچه را چالش برانگیزتر می کند.

بسته به سیستم، برنامه ریز باید، به عنوان مثال، نحوه عملکرد غشاء و کیفیت درزها را در نظر بگیرد. بسته به مواد، مخزن در خارج (سمت مثبت) یا داخل (سمت منفی) سازه اعمال می شود، با عایق رطوبتی سمت مثبت دارای مزایایی برای ساخت و ساز جدید در آب های زیرزمینی هیدرواستاتیک .

طبق گفته Henshell [3] ، عایق رطوبتی سمت مثبت را می توان به سیستم های متصل و غیر متصل نیز متمایز کرد.

سیستم های متصل (یا چسبانده شده) معمولاً بر روی سازه های بتنی نصب می شوند و به زیرلایه متصل می شوند، به عنوان مثال، با یک چسب حساس به فشار.

ر مقایسه با غشاهای غیرچسبیده، باند از مهاجرت جانبی آب بین سد و بستر و در نتیجه مهاجرت آب به سمت ترک‌های بتن جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، باند محل مانع را در طول ساخت و استفاده ایمن می کند.

این پیوند مستلزم مقاومت در برابر حرکات ساختاری و پیوند دائمی غشا است، در حالی که غشاهای غیر چسبیده هیچ نقطه محدودیتی با ساختار ندارند.